Jste členem SVJ či družstva, ptejte se jak jste pojištěn

Dům ve Frenštátě pod Radhoštěm, který zřejmě ze msty jeden z nájemníků vyhodil do vzduchu, byl pojištěn.  Z této tragické pojistné údálosti je několik důležitých ponaučení a to, že by měli SVJ a bytová družstva upravit pojistné smlouvy u rizika odklizení zbytků po pojistné události. Většina smluv má ujednání u tohoto ritika, že plnění se poskytuje maximálně do výše 5%, sporadicky do výše 10% z celkové pojistné částky na požár,výbuch, pád letadla a úder blesku. Dle zkušeností společnosti Insia je potřebná částka ve výši min. 25% z celkové pojistné částky. Náklady na demolici malého panelového domu jsou ve Frenštátě odhadovány na 4 mil.Kč.Tu samou částku budou muset vynaložit i majitelé sousedního domu, který byl poškozen, na zpevnění statiky jejich požkozeného domu. Další otázka je pojištění rizika náhradního ubytovaní, i zde jsou limity v pojistných smlouvách malé, většinou max.3 měsíce nebo do určíté finanční výše-limitu plnění. Z této události je patrné , že vlastníci zničeného domu nebudou do 1 roka bydlet ve svém a vlastníci z požkozeného sousedního domu nebudou bydlet do 3 měsíců od této události.V neposlední řadě se změnou DPH za poslední 2 roky, je nutné navýšit pojistné částky u majetkového pojištění SVJ či družstva.