Výše náhrady dle nového OZ č.z.89/2012 Sb.

S novým občanským zákoníkem

vstupuje v platnost ustanovení o náhradách v případě poškození majetku a zdraví třetích osob, a to taková, že výše náhrady bude defacto začínat ve výši vašeho osobního majetku! Budu-li vlastnit dům za 3 miliony a můj pes vběhne pod kola cizího auta způsobí nehodu a řidič bude mít zdravotní následky, pak jeho právník vznese žalobu ve výši minimálně 3 mil.Kč. Tedy pojištěný musí mít u občanské odpovědnosti sjednanou pojistnou částku alespoň 3 mil.Kč ! Pokud se Vám to zdá nemožné, tak to bude realita od 1.1.2014. Kolega před mnoha lety pojišťoval jednu Kanaďanku, která tady zdědila obytný dům a chtěla po něm pojistku na odpovědnost ve výši 20 mil.Kč, neboť ten dům měl takovou hodnotu. Tehdy nám to připadalo nesmyslné, dnes je to i u nás realita!