Jak pojistit mobil nebo tablet.

Mnoho z nás věnuje svým blízkým spotřební elektroniku ve formě tabletu či mobilního telefonu. Takový dárek jistě potěší, ale co když dojde k poruše, nehodě či odcizení? Jakým způsobem má zákazník postupovat a jak takové pojištění elektroniky vypadá?

Tablety či mobilní telefony jsou řazené i přes velký technologický pokrok jako křehké zboží a dá se říci, že se snad každý setkal s případem, kdy se přístroj rozbil nebo byl ukraden. Proti takovým událostem je dobré se pojistit. Zákazníci tak nepřijdou o svůj přístroj, ani o peníze. Obchody s elektronikou proto spolupracují s pojišťovnami, které mají ve svém portfoliu přímo pojištění výrobku nebo pojištění, které je součástí pojištění domácnosti. Je třeba si však dávat pozor a pečlivě si číst pojistné podmínky, protože se obchod od obchodu liší a některé pojistné události mohou spadat do výluk.

Specialistou na pojištění výrobku je pojišťovna BNP Paribas, která spolupracuje s obchodem Czechcomputers.cz nebo Alza.cz. U této pojišťovny se lze pojistit na náhodné poškození a krádež při koupi nového mobilního zařízení. Výrobky, které jsou neúmyslně poškozené, pojišťovna bezplatně proplatí příslušnému servisu. Pokud by nastala situace, že už by oprava výrobku nebyla možná, dostane zákazník od pojišťovny vyplacenou jeho hodnotu. Stejně tak se lze pojistit proti krádeži, ke které může dojít například v restauraci, MHD nebo obchodě, ale také při vykradení zamčeného vozu nebo bytu. Odcizené zboží se potom nahrazuje vyplacením časové ceny přístroje. Tu pojišťovna vypočítává na základě kupní ceny, od které odečítá 2 % za každý měsíc od data nákupu. Pojištění si lze sjednat na 1,2 nebo 3 roky.

A jak hlásit pojistnou událost?

První možností je odnést výrobek osobně do doporučeného servisního střediska, zaplatit opravu a čekat, zda pojišťovna opravu uzná jako pojistnou událost. Druhou možností je, že zákazník vyplní formulář, výrobek odnese na servisní středisko, které vystaví protokol o opravě či neopravitelnosti a nákladovou fakturu servisu proplatí přímo pojišťovna a zákazníkovi vyplatí pojistné plnění.

Další specializovanou pojišťovnou, se kterou spolupracuje významný koncern Electroworld, je švédská Moderna pojišťovna, která se je u nás celkem neznámá. Své pojištění prezentují jako Happy Care. Mezi pojistná rizika patří: škody způsobené funkční vadou či mechanickou poruchou, které nejsou kryté zákonnou zárukou, škody způsobené nešťastnou náhodou nebo nehodou, pádem, nárazem, poškození vzniklé vlhkostí či vodou, požárem, úderem blesku či přepětím. Tato pojistka však nepokrývá krádež, loupež a ztrátu, škody vzniklé opotřebením či nedostatečnou údržbou. Toto pojištění platí na celém světě a chrání výrobek 2 roky.

U České pojišťovny si lze pojistit elektroniku v rámci jedné smlouvy proti vnitřním poruchám, neodbornému zacházení, nesprávné obsluze, přepětí či zkratu. Česká pojišťovna spolupracuje s obchodem Datart, kde pojistka zahrnuje spoustu dalších rizik jako je náhodné poškození, loupežné přepadení nebo ochrana proti živlům. Jde o už zmíněné pojištění domácnosti. Stejné nastavení pojištění má i pojišťovna Generali. Mobilní telefony a tablety podléhají limitu pro elektroniku, která se sjednává v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na novou cenu, spoluúčast pak podle toho, jakou výši si klient sjedná v pojistné smlouvě.

A jaké jsou výluky?

Stejně jako u ostatního pojištění, platí i zde výluky. Jedná se zejména o jakékoliv vady produktu způsobené běžným opotřebením, jako jsou například škrábance na LCD displejích a krytech nebo například software třetí strany, který byl nahrán do zařízení, a to buď samostatně, nebo stažením z internetu. Dále lze pojistné plnění odmítnout, pokud zákazník uvede nepravdivé údaje nebo údaje týkající se události zamlčí. Případy, kdy pojišťovna také neuhradí pojistné plnění, jsou samozřejmě úmyslná poškození nebo hrubá nedbalost.

Doporučení na závěr? Pokud si sjednáte pojištění prodloužení záruky, pečlivě si přečtěte pojistné podmínky, na co je výrobek pojištěn. Potom už si můžete užívat svůj tablet či mobilní telefon do sytosti.