Kolik může stát lidský život? Podle nového OZ až 19 miliónů korun

Na základě posouzení velkého počtu rozsudků (těch bylo 400 až 500), lze konstatoval, že lidský život podle nového Občanského zákoníku může přijít až na 19 miliónů korun.

V případě těžkého zranění může dosáhnout bolestné až 5 miliónů korun, u lehkého  zranění  může dosáhnout ohodnocení bolestného podle nové Metodiky Nejvyššího soudu částky okolo 430 000 korun,”

Celková výše ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích dosáhla podle Vyskočilové v roce 2012 částky 52,6 mld. Kč (to je 1,4 % HDP). Skutečný dopad na státní rozpočet je však nižší, jen okolo 26 mld. Kč. To proto, že ministerstvo zdravotnictví platí náklady na léčení, ministerstvo vnitra platí hasičům (a pojišťovny k tomu přispívají), důchody – invalidní a vdovecké zase platí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kupodivu nejméně platí ministerstvo dopravy- jen 0,1 % - a to za  škody na veřejných komunikacích. Pro srovnání: v případě Německa jde zhruba o stejnou částku. Výjimkou je Velká Británie, kde je výše ztrát mnohonásobně vyšší,”

Informace jsou z Centra dopravního výzkumu.