Občanská odpovědnost

Za své jednání vždy neseme odpovědnost, než se nenadějeme

a shoda náhod zboří léta budované hodnoty či postavení. Když se nám smůla přilepí na paty a na naši chybu doplatí někdo jiný, dostaneme se do velmi nepříjemné situace, ze které může pomoci právě pojištění odpovědnosti za újmu. Některá pojištění se musejí sjednávat povinně ze zákona, zbytek je čistě na nás. Řidiči nesmějí vyjet na silnici bez povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nehoda na jízdním kole nebo na lyžích může způsobit vysokou újmu, ale pojištěni na ni být nemusíme.

Pojištění se v občanském zákoníku řadí mezi takzvané smlouvy odvážné. Název nevychází z toho, že je třeba odvahy při zkoumání pojistných podmínek či porovnávání ceníku, ale protože my ani pojišťovna nikdy dopředu nevíme, „za kolik to bude“, když se něco stane. Odvážnost tak spočívá v nejistotě pojišťovny, zda nastane některá z vymezených náhodných událostí a ona bude muset platit. Že se pojišťovny někdy bojí více, než je zdrávo, poznáme ve smlouvách a hlavně v jejich výlukách.

Pojistka „na blbost“

Málokdo rád za cokoliv platí, ale ke škodě může dojít, aniž se nadějeme. Prasklá hadička přívodu vody k umyvadlu při naší dovolené způsobí nemálo horkých chvil sousedům ve všech patrech pod námi, nešikovná otočka s batohem na zádech v obchodě se suvenýry z českého křišťálu nebo pád na křehkou dámu při běhu po plném eskalátoru – a je „vyděláno“. Odpovědní nejsme jen za sebe, ale i za své nezletilé děti či domácí mazlíčky. Všechny tyto případy – a mnohé další – by mělo krýt právě pojištění odpovědnosti za škodu, kterému se poměrně trefně lidově přezdívá „pojistka na blbost“.

Nejčastější formou takové pojistky je pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě. Doplňkem může být pojištění škody, kterou způsobíme zaměstnavateli. Vhodná je především tam, kde má zaměstnanec hmotnou odpovědnost za převzaté věci či za pokladní zůstatek. Každá smlouva pak bude rozdílně vymezovat rozsah své působnosti i situace, kde se neuplatní. Při výběru pojistky by měl každý zvážit, jaké riziko je pro něj důležité a čeho se obává. Obvykle se prodává ve standardizovaných balíčcích, v nichž jsou stanovena jednotlivá rizika a pojistné částky. Flexibilní či málo častá rizika se samozřejmě připlácejí.

Dojde-li na plnění, nebývají to pro pojišťovnu ani pro pojištěného příjemné chvíle. Míra byrokracie se liší. Vždy máme povinnost spolupracovat na vyšetřování pojistné události a máme-li štěstí, že se nám vyhnuly výluky, pojišťovna vyplatí nám nebo poškozenému patřičné plnění. Nejsme-li spokojeni s průběhem likvidace pojistné události nebo s částkou, kterou nakonec pojišťovna vyplatila, do tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události můžeme smlouvu vypovědět. Po pojistné události můžeme počítat s výpovědí smlouvy i z druhé strany. Bude-li k tomu mít pojišťovna smluvní či zákonný důvod, ráda nám zdraží, protože musela platit.

Výluky, kdy nic nedostaneme

Každá smlouva má výluky stanoveny jinak, takže pozor. Často se můžeme setkat třeba s těmito:

 • škoda způsobená pojistníku se stejnou smlouvou nebo právnické osobě, k níž má pojistník blízký vztah
 • škody v zaměstnání / v zaměstanání je potřeba uzavřít obdobnou smlouvu, která kryje škody  u zaměstnavatele /
 • škody v podnikání / zde je potřeba uzavřít pojistku na odpovědnost z podnikání/
 • úmyslně způsobená škoda
 • škoda z úmyslné trestné činnosti
 • škoda na pronajatém bytě
 • pronajatá nebo používaná cizí věc - některé poj. smlouvy to dovedou pojistit např. Allianz
 • z provozu motorových vozidel (tu kryje povinné ručení)
 • škoda na letadlech, plavidlech a podobně 
 • šíření choroby
 • války a ozbrojené konflikty
 • škody způsobené škodlivým zářením nebo chemickými látkami, plísněmi a houbami
 • škoda v souvislosti s výkonem funkce
 • softwarové a hardwarové škody