PojistenaFaktura.cz

Naše cílová skupina je zacílena na menší firmy, živnostníky, kteří

obchodují zpravidla s těmi většími. A když ten větší zákazník, jejich odběratel, nezaplatí, tak jim způsobí problémy z hlediska cash-flow, nemohou např. nakoupit materiál a další věci, které potřebují pro byznys. Hledali jsme cestu, jak toto vyřešit.

Dnes se doba posunula tak, že díky vývoji technologií a online řešení je možné řešit i jednotlivé faktury a tím pomoci i těm menším podnikatelům zajistit jim cash-flow. Pojistenafaktura.cz zajistí prověření odběratele, pojistnou sazbu, krytí a pak i výplatu pojistného plnění.Je jedno zda-li vznikla škoda insolvenčním návrhem na odběratele, nebo jeho platební nevůlí. Pomůžeme i s vymáháním dalších pohledávek.